Ο ΝΑΟΚ προσδιορίζεται μέσα από την ιστορία του και τις μνήμες του.
Σημαντική θέση σε αυτές κατέχει ο αείμνηστος αθλητής του Αριστείδης Μουζακίτης που θα παραμείνει πάντοτε στη σκέψη μας για την προσήλωσή του στο καθήκον.
Για το λόγο αυτό ο ΝΑΟΚ για άλλη μια χρονιά αποφασίζει να τιμήσει τη μνήμη του την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 στις 11:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.