Μετρήσεις Κολυμβητικού Τμήματος Μέσω TecPa

Το κολυμβητικό τμήμα του ΝΑΟΚ πρωτοπορεί και ανακοινώνει την συνεργασία του με το TecPa. Στις 21/10, οι κολυμβητές του ΝΑΟΚ θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για την πραγματοποίηση μετρήσεων, μέσω της μεθόδου TecPa. Αυτή, θεμελιώθηκε από τον διδάκτορα του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ και προπονητή κολύμβησης Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου και περιλαμβάνει την καταγραφή μέσω βιντεοσκόπησης, την ανάλυση και διόρθωση με εξατομικευμένες συμβουλές και ασκήσεις, της κολυμβητικής τεχνικής. Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο και το ερευνητικό της υπόβαθρο, μπορείτε να βρείτε στο tec-pa.gr. Με αυτόν τον τρόπο το κολυμβητικό τμήμα αναβαθμίζει την ποιότητα της προπονητικής διαδικασίας, καθώς οι αθλητές θα μπορέσουν μέσω της εξειδικευμένης διόρθωσης της τεχνικής τους, να μεγιστοποιήσουν την απόδοση τους.

tec-pa και NAOK