Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας αποφάσισε, σύμφωνα με το καταστατικό και τον αθλητικό νόμο, τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας στις 28 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ. Σ. θα επαναληφθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτων του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  • Προϋπολογισμός 2024
  • Ισολογισμός και Απολογισμός 2023