Σύμβουλος - Έφορος Αθλ. Αλιείας και υπεύθυνος Ελλιμενισμού μικρών σκαφών