Σύμβουλος - Έφορος Εγκαταστάσεων και Υπ. Δημοσίων Σχέσεων