Σύμβουλος - Έφορος Beach Tennis Και υπεύθυνος ελλιμενισμού μικρών σκαφών